Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 กิจกรรม กีฬาภายใน และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย Super User 40
62 จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 46
63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 41
64 ร่วมกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก สมทบทุนสร้างมณฑป พระสยามเทวาธิราชองค์จำลอง ณ อำเภอภูสิงห์ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 49
65 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในเขตชลประทาน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 40
66 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องเชิคชูสถาบันสำคัญของชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 34
67 ร่วมกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือก สมทบทุนสร้างมณฑป พระสยามเทวาธิราชองค์จำลอง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 37
68 ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 49
69 ติดตามและส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 49
70 ลงพื้นที่ขยายผลกิจกรรมเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 48

หน้า 7 จาก 65

@spkphusing