Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
371 ต้อนรับคณะดูงาน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 34
372 ต้อนรับคณะดูงาน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 38
373 ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาของงานพัฒนาด้านข้าว เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 40
374 1 มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 20
375 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
376 ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 3
377 ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 3
378 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
379 จัดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
380 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4

หน้า 38 จาก 40

@spkphusing