Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 10
12 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
13 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จัดกิจกรรมเพาะเห็ดหมู่บ้านต้นแบบฯ งบ กปร. 66 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
14 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินกำนันยอดเยี่ยม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
15 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 12
16 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"ห้วยติ๊กชูคัพ" เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
17 งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ รับการตรวจรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
18 ร่วมนิทรรศการและรวมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้กับ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 7
19 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ(หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11
20 มอบไก่พันธุ์พื้นเมือง งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 11

หน้า 2 จาก 62

@spkphusing