ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

        ระบบจัดซื้อจัดจ้างศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing