ติดต่อสื่อสาร

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ 9 บ้านตะแบงใต้ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ตู้ ปณ.19 ปณ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

เบอร์โทรติดต่อ

                045-608119         ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

                088-362-5647     งานธุรการ

                088-363-2207     งานอำนวยการ

                088-361-8487     งานพัสดุ

                088-361-6863     งานการเงิน

                088-471-7829     งานขยายผล

                087-460-0213     งาน GAP

                081-471-7829     งาน พ.ร.บ.

E_mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

WWW.SPKPHUSING.ORG

 

@spkphusing