ลงพื้นที่ส่งเสริมและมอบปัจจัยการผลิตในโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ได้ดำเนินการลงพื้นที่ส่งเสริมและมอบปัจจัยการผลิตในโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 (งบ.กปร.)

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการส่งเสริมและมอบปัจจัยการผลิตในโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 (งบ.กปร.) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่8 บ้านหนองโปร่ง ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

@spkphusing