งานปลูกรักด้วยใจ รักใครให้หอม

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การปลูกหอมแดงและการรับรอง GAP ในงานปลูกรักด้วยใจ รักใครให้หอม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเข้าสู่ฤดูกาลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ปีการผลิต 2566/67

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมนายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน GAP ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การปลูกหอมแดงและการรับรอง GAP ในงานปลูกรักด้วยใจ รักใครให้หอม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเข้าสู่ฤดูกาลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ปีการผลิต 2566/67 และการสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในการส่งเสริมการผลิตหอมแดงศรีสะเกษคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ บ้านส้มป่อย  หมู่ที่ 17 ตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

 

@spkphusing