กรมการข้าว

กรมการข้าว  

                 ดูแลงานเกี่ยวกับข้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กรมการข้าว
กิจกรรมหลัก   การทดสอบและผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
   
  
  
 
@spkphusing