ร่วมประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ 27 มกราคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมนายอำเภอภูสิงห์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3 ร่วมประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


@spkphusing