ลงพื้นที่เพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

 

วันที่ 24 มกราคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายอำเภอภูสิงห์ คณะเจ้าหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ลงพื้นที่เพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ


@spkphusing