ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 

   

วันที่ 19 มกราคม 2566

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจพร้อมมอบต้นหมากและเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหนองเม็ก ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

@spkphusing