ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

วันที่ 13 มกราคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมรับองคมตรี และคณะ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

@spkphusing