ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  

วันที่ 12 มกราคม 2566

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมต้อนรับนายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี และคณะ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

@spkphusing