กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

วันที่ 22 ธันวาคม 2556

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing