ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  

        วันที่ 20 ธันวาคม 2556

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจพร้อมมอบต้นหมากและเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing