ร่วมงานวันดินโลก พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดรอบบริเวณหมู่บ้าน

ณ บ้านนาสวรรค์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

    

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมงานวันดินโลก พร้อมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดรอบบริเวณหมู่บ้าน โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ บ้านนาสวรรค์ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing