กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญแห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

  วันที่ 2 ธันวาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญแห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

@spkphusing