ร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

    

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ในการรับเสด็จของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหนดในการเสด็จเยี่ยมศูนย์สาขา ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

@spkphusing