เยี่ยมชมการผลิตพืชสกุลกัญชาแบบครบวงจร

ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ เพื่อร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และมอบใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ และใบรับรองมาตรฐาน GAP พิธีปล่อยขบวนรถสารวัตรเกษตรตรวจสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมการผลิตพืชสกุลกัญชาแบบครบวงจร ในวันที่9-10 มิถุนายน 2565 ณ  วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมงาน มหกรรม 360 องศา ปลดล็อคกัญชา ประชาชนได้อะไร ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์