ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงฉลอง 238 ปีเมืองศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จำนวน 2 หลัง

ณ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 20 เมษายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงฉลอง 238 ปีเมืองศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จำนวน 2 หลัง    

 

หลังแรกได้ร่วมมอบบ้านให้นางเพชรัตน์ เบญจารักษ์ อายุ 48ปี หมู่ที่ 2  บ้านตะเคียนรามตะวันตก ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์   หลังที่  2  ร่วมมอบบ้านให้นางจำรัส  บุตะเคียน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 6 บ้านกระโดน ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์