ประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง

ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 1 เมษายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ