กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่และในวันสำคัญของชาติ

ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณตลาดชุมชนตำบลโคกตาล และเก็บขยะตามไหล่ทาง ตลอด 2 ข้างทาง

 

วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่และในวันสำคัญของชาติ โดยจ.อ.สมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูสิงห์ ผอ.จอส.พระราชทานอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย ทีมงานปกครองอำเภอภูสิงห์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณตลาดชุมชนตำบลโคกตาล และเก็บขยะตามไหล่ทาง ตลอด 2 ข้างทาง

 

@spkphusing