สื่อวีดีทัศศูนย์ฯ

- กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

 - ปลูกความสุขศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 - ผสานสร้างสุขศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 - น้ำพระทัยพัฒนาศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

รายการใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- แปลงต้นแบบการปลูกกาแฟแซมไม้ผล

- งานฟิวเด การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

- ขยายผลการเพาะเห็ดกลุ่มเพาะเห็ดบ้านอาวอยอำเภอขุขันธ์

- การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง ตอนที่ 1

- การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง ตอนที่ 2

- ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ พบ เกษตรกร เยียมชมแปลงลงสี ตอนที่ 1

- ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ พบ เกษตรกร เยียมชมแปลงลงสี ตอนที่ 2

- แปลงต้นแบบการปลูกพริกเกษตรกร ศพก.ภูสิงห์ฯ

- แปลงต้นแบบการปลูกไผ่นอกฤดูศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

- แปลงต้นแบบการปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นศูนย์พัฒาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 กิจกรรมงานพัฒนาที่ดิน

- การเลี้ยงใส้เดือน ตอนที่ 1

- การเลี้ยงใส้เดือน ตอนที่ 2

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วีดีทัศน์ ปี 60   

       

                     ตอนที่ 1                                      ตอนที่ 2

ดูวีดีทัศน์ แนะนำศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปี 59

ดูวีดีทัศน์  แนะนำศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปี 58

ดูวีดีทัศน์ การขยายผลการผลิตมะนาวนอกฤดู ปี 58

ดูวีดีทัศน์เก่าของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  ที่ผ่านมา

             - 20 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์ฯ

             - ความสุขของแผ่นดินศูนย์ฯ

            - เกษตรกรทฤษฎีใหม่ศูนย์ฯ

            - ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

            - สมุดโคจรเกษตรศูนย์ฯ ตอนที่ 1

            - สมุดโคจรเกษตรศูนย์ฯ ตอนที่ 2

 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

@spkphusing