โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

 โรงเรียนบ้านละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมทางด้านการเกษตร โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 และมอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเพื่อปลูกซ่อม จำนวน 15 ต้น ณ โรงเรียนบ้านละลม ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing