โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก


        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบ กปร.ปี 2563 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


@spkphusing