แผนที่เดินทางมาศูนย์ฯ

พื้นที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวน  540 ไร่

สถานที่ในแผนที่ Google Maps

*** ที่ตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ***

** ขอเส้นทาง **

 

 

 

 

 

@spkphusing